T A U L A
 

Prefaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

EN EL DESERT
Il·lustració I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Tot sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
On és que va l'estel que em guia . . . . . . . . . . . . . .13
Trovalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tam-Tam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Talem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 21
Envòl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25                          

EN LA TERRA
Il·lustració II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Monòleg a plé de sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33                          
Aquarèl·la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .35
Aiguafort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Copla llunera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 39
En la nit desèrtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
L'auba sonora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Mensatge als poetes valencians . . . . . . . . . . . . . 51